Kongrede sunulan bildiri özetleri, ISASEC 2022 Kongre Özet E-Kitapçığında yayımlanacaktır.

Buna ek olarak ilgili yazarlar tarafından başvuru yapılması hâlinde, Kongre’de sunulan bildirilerden;

– Kongre Düzenleme Kuruluna ait aşağıda sunulan Ulusal/Uluslararası dergilerde “Makale” olarak,

– Uluslararası yayınevi statüsündeki Tablet Kitabevi tarafından yayımlanacak olan e-kitaplarda “Kitap Bölümü” olarak değerlendirmeye alınabilmektedir.

Önemli notlar:

 • * Çalışmaların “Makale” veya “Uluslararası Kitap Bölümü (Türkçe)” olarak yayımlanabilmesi için gerekli duyurular Kongre esnasında düzenleme kurulu tarafından yapılacaktır.
 • * Makale olarak gönderilecek çalışmalar için ilgili dergi editörleri, gönderilen çalışmaların dergi yayın politikaları gereği kabul/ret hakkına sahiptir.
 • * Ayrıca, kitap bölümü olarak gönderilecek çalışmalar için ilgili kitaplara ait editörler, gönderilen çalışmaları kabul/ret hakkına sahiptir.
 • * Tablet Kitabevi tarafından yayımlanacak olan e-kitaplarda “Kitap Bölümü” olarak yayımlanacak her bir çalışma için 200 TL ücret alınacaktır.
 • *Tablet Kitebevinin uluslararası yayınevi olduğunu gösteren belgeye ulaşmak için tıklayınız.
International Journal of New Approaches in Social Studies
e-ISSN: 2618-5725
Period: Biannually
The International Journal of New Approaches in Social Studies (IJONASS) is a refereed and scientific international journal, which started its publication life in 2017. The language of publication is Turkish and English. The manuscripts accepted to the journal are published online.
International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies (UTISGAD)
e-ISSN: 2791-6987
Period: Biannually
International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies (UTISGAD) is a double-blind peer reviewed, open-access, online and scholarly journal founded by Silifke Chamber of Commerce and Industry which is a member of Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB). International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies (UTISGAD) was founded in 2021 within the decision of the executive board of Silifke Chamber of Commerce and Industry.
Journal of Education and New Approaches (JENA)
e-ISSN: 2667-5560
Period: Biannually  
Journal of Education and New Approaches is a peer-reviewed international journal that was published in 2018. The language of publication is Turkish and English. The studies accepted in the journal are published online.  By publishing original and qualified studies in the field of education,  it purposes to make contributions such as depicting current picture of educational process and teacher education, pointing out the problem and proposing solutions etc.
Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi
e-ISSN: 2528-9772
Period: Aylık
Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi yayın hayatına ikinci sayısı ile devam etmektedir. Bilimsel bilginin birikimi ve paylaşımının temel araçları hakemli dergilerdir. Bilimsel bir dergi olarak amacımız; eğitim ve sosyal bilimler alanında olduğu kadar, çeşitli disiplinlerin öğretimi ile ilgili kuramsal çalışma ve uygulama alanında bilgi birikimine katkı sağlamak, kuram ve uygulamacıların ürettiği bilgileri, deneyimleri ve uygulamaları okuyucuya ulaştırmaktır. Dergimizin diğer amacı ise, Türk kültür coğrafyasında eğitim-öğretim ve sosyal konuların ele alınarak; bu bağlamda her türlü sorunu gündeme getirmek, tartışmak ve çözüm önerileri sunmaktır.
Turan Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi
e-ISSN: 2792-0879
Period: Yılda İki Kez
TURAN Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi (TURANusbb), ulusal ve uluslararası düzeydeki özgün, akademik ve bilimsel çalışmalara yer vererek sosyal bilimlerin güncelliğini koruyan bilgi birikimine katkıda bulunmayı ve bu alandaki çalışmaları bilim dünyasına duyurmayı amaçlamaktadır.
TURAN Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi’nin yayın dili Türkçedir. Her sayıda derginin o sayıdaki yazılarının beşte birini geçmeyecek şekilde, İngilizce, Rusça, Fransızca, Almanca, İspanyolca veya Türk lehçeleriyle yazılmış yazılar da dergide yer alabilir.
 

Publishing Opportunities

Abstracts presented at the congress will be published in the ISASEC 2022 Congress Abstract e-book.

In addition, if an application is made by the relevant authors from the papers presented in the congress; manuscripts will be evaluated as;

 • “Article” in the following National/International journals of the Congress Organizing Committee,
 • “Book Chapter” within the e-books to be published by Tablet Publishing House, which is an international publishing house,
 • Important notes:
 • Necessary announcements will be made by the organizing committee during the congress so that the studies can be published as “Articles”, “National Book Section (TR)”, “International Book Section (ENG)”.
 • For the studies to be sent as an article, the relevant Journal Editors have the right to accept/reject the submitted articles in accordance with the journal publication policies.
 • In addition, for the manuscripts to be sent as a Book Chapter, the Editors of the related books have the right to accept/reject the submitted works.
 • A fee of 200 TL will be charged for each work to be published as a “Book Chapter” in e-books to be published by Tablet Publishing House.

Yaklaşan Etkinlikler

Site İstatistikleri
 • Today's visitors: 0
 • Today's page views: : 0
 • Total visitors : 6,332
 • Total page views: 14,356