ISASEC 2022 Konya / TÜRKİYE

Saygıdeğer Bilim İnsanları;

20-22 Mayıs 2022 tarihlerinde, Türkiye-Konya’da Selçuk Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Kültür ve Birliktelik Derneği  ve Silifke Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile üçüncüsünü düzenleyeceğimiz “III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu’nda (International Symposium of Academic Studies On Education and Culture – ISASEC 2022)” siz değerli bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Kongremizin amacı gerek Türkiye gerekse dünya çapında eğitim ve kültür üzerine yapılan akademik çalışmaların bilimsel bir ortamda paylaşımını ve değerlendirilmesini sağlamaktır. Disiplinler arası bir bakış açısı ile düzenleyeceğimiz sempozyumda, yurt içi ve yurt dışından en üst düzeyde katılım sağlayarak bilgi paylaşımının artırılması hedeflenmektedir. Ana tema olarak eğitim ve kültür çerçevesindeki konuların ağırlıklı olarak belirleneceği sempozyumumuzda katılımcıların bildirileri, düzenleme ve editör kurullarının onayı ile kabul edilecektir. Bildiriler www.isasectr.org web adresine Türkçe ve İngilizce özet olarak yüklenecektir. Uluslararası nitelikte karma sergilerin de düzenleneceği sempozyumda bilimsel ve sosyal etkinliklerin yanı sıra sözlü, poster, video sunumlara da yer verilecektir. Sempozyumda sunumlar bildirinin gönderildiği dilde, Türkçe ve İngilizce olarak yapılacaktır. Sunulan bildirilerin özetleri e-kitap olarak, tam metin olarak hazırlanan çalışmalar ise çeşitli indekslerde taranan dergilerde ve isteğe bağlı olarak editörlü e-kitap olarak yayımlanacaktır. Sergiler, poster sunumlar editörlü bir katalog şeklinde basılacaktır. Video sunumlar ise Sempozyum web sayfamızda bir sene süresince açık erişimde yayımlanacaktır.

Siz değerli bilim insanlarını 20-22 Mayıs 2022 tarihlerinde III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu’nda (ISASEC-2022) görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz.

 Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN & Prof. Dr. Hakan AKDAĞ

 

ISASEC 2022 Konya / TURKIYE

Dear Scientists,

We will be happy to host you in the 3rd International Symposium of Academic Studies On Education And Cultural-ISASEC 2022 that we will be organized in Turkey-Konya on 20-22 May 2022 in cooperation with Selçuk University, Mersin University, Education, Culture and Association Association and Silifke Chamber of Commerce and Industry.

The aim of our congress is to ensure that academic studies on education and culture both in Turkey and around the world are shared and evaluated in a scientific environment. With the symposium, which we will organize with an interdisciplinary perspective, it is aimed to increase knowledge sharing by ensuring the highest level of participation from the country and abroad. In our symposium, where the main theme will be determined mainly within the framework of education and culture, the papers of the participants will be accepted with the approval of the editing and editorial boards. Papers will be uploaded to the website www.isasectr.org in Turkish and English abstracts. In addition to scientific and social activities, oral, poster and video presentations will also take place in the symposium, where international group exhibitions will also be held. Presentations at the symposium will be made in the language of the paper, in Turkish and English. The abstracts of the submitted papers will be published as e-books, and the studies prepared as full text will be published in journals indexed in various indexes and optionally as an edited e-book. Exhibitions, poster presentations will be published in the form of an edited catalog. Video presentations will be published on our symposium website in open access for one year.

We emphasize that we will be happy to see you, esteemed scientists, at the 3rd International Symposium of Academic Studies On Education And Cultural-ISASEC 2022 on May 20-22, 2022. With our best regards!

 Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN & Prof. Dr. Hakan AKDAĞ

 

Yaklaşan Etkinlikler

Site İstatistikleri
  • Today's visitors: 0
  • Today's page views: : 0
  • Total visitors : 6,558
  • Total page views: 14,630