1- Katılım türüne karar veriniz = Bildirili Katılım / Sergi / Dinleyici

2a- Bildiri özetinizi yazım kurallarına düzenleyip Bildiri Gönderim Sistemini kullanarak gönderiniz.

2b- Sergi başvurunuzu ilgili kurallara göre düzenleyip Bildiri Gönderim Sistemini kullanarak gönderiniz.

2c- Dinleyici olarak katılacaksanız “Kayıt Ücretini” ödeyerek “Dinleyici Kayıt Formunu” doldurunuz.

3- Bildiri veya sergi için “Kabul/Ret Bildirimi”ni bekleyiniz (2-3 hafta içerisinde).

4- Çalışmanızın kabul edilmesi durumunda “Kayıt Ücreti”ni ödeyiniz.

5- Kongre Programı’nın ilan edilmesini bekleyiniz.


1- Decide on the type of participation = Author / Exhibition / Audience

2a- Send your abstract by taking into consideration of the author guidelines

2b- Send your exhibition application by taking into consideration of the guidelines

2c- If you are going to attend as a listener, pay the “Registration Fee” and fill in the “Registration Form”.

3- Wait for the “Notification of Acceptance/Rejection” for the paper or exhibition (within 2-3 weeks).

4- If your work is accepted, fill in the “Registration Form” by paying the “Registration Fee”.

5- Wait for the Congress Program to be announced.

Yaklaşan Etkinlikler

Site İstatistikleri
  • Today's visitors: 1
  • Today's page views: : 1
  • Total visitors : 6,559
  • Total page views: 14,631